Ankieta DARIAH-EU: praktyki cyfrowe w humanistyce i naukach o sztuce

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie poświęconej wykorzystaniu cyfrowych zasobów, metod i narzędzi w praktyce badawczej humanistów. Ankieta skierowana jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej (od studentów po profesorów), prowadzących badania z zakresu szeroko pojętej humanistyki i nauk o sztuce. Wnioski z ankiety pozwolą lepiej ocenić potrzeby środowiska i dopasować do nich działania DARIAH-EU i afiliowanych przy niej inicjatyw narodowych (także w Polsce).

Ankietę prowadzi DARIAH-EU, Europejska sieć Cyfrowych Infrastruktur Badawczych dla Humanistyki i Nauk o Sztuce ( Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities,http://www.dariah.eu). Polską wersję kwestionariusza przygotowały Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Obydwie instytucje biorą udział w pracach koordynowanego przez Uniwersytet Warszawski konsorcjum DARIAH-PL, którego celem jest wstąpienie w europejskie struktury DARIAH.

Link: http://surveys.dcu.gr/index.php/724945/lang-pl

Ankieta składa się z 21 pytań, a jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut. Prosimy przekazać ją wszystkim potencjalnie zainteresowanym. Ankietę można wypełniać do 31 stycznia 20 lutego!

 

Tłumaczenie: Maciej Maryl (CHC)

Korekta: Michał Kozak (PCSS), Piotr Wciślik (CHC), Marcin Werla, (PCSS)

Testy: Joanna Andrusiewicz (CHC), Łukasz Bukowiecki (CHC), Aleksandra Wójtowicz (CHC)

 

#AnkietaDARIAH

Napisano w Wydarzenia