Piąte urodziny Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach obchodów 70-lecia IBL PAN

Poniedziałek, 19 Listopada 2018, 12:00-16:00

Instytut Badań Literackich PAN, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144 (I p.)

Urodziny_CHC_zaproszenie

Program:

12:00-12:30 – Otwarcie obrad

Pierwsza pięciolatka – słowo wstępne,  Maciej Maryl, kierownik CHC

Wręczenie nagrody głównej w konkursie “Biuletynu Polonistycznego” Publikuj.dr

12:30 – 14:00 – Krótkie prezentacje wybranych dokonań CHC

  1. Cyfrowe edycje naukowe w Nowej Panoramie Literatury Polskiej
  2. Nowa odsłona Polskiej Bibliografii Literackiej
  3. Biuletyn Polonistyczny: od kartoteki do geopolonistyki
  4. Retrodygitalizacja Słownika Polszczyzny XVI wieku
  5. OPERAS – europejska infrastruktura dla otwartych publikacji naukowych
  6. NEP4DISSENT – europejska sieć COST do badania kultur oporu
  7. Hipertekstowy Korpus Wieszczów
  8. Literacki Eksplorator Maszynowy jako narzędzie badawcze
  9. Digital Methods and Practices Observatory – badania nad praktykami cyfrowymi w naukach humanistycznych

14:00-14:30 – Przerwa

14:30-16:00 – Dyskusja panelowa w języku angielskim:

Domesticating the Digital: How to Make Digital Humanities a Part of Everyday Scholarly Life?

Uczestnicy:

Costis Dallas (University of Toronto/Athena Research Center)

Jessie Labov (Central European University)

Vojtěch Malínek (Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences)

Maciej Piasecki (Wrocław University of Technology/ CLARIN-ERIC)

Marcin Werla (Poznań Supercomputing and Networking Center / DARIAH-ERIC)

Moderator: Maciej Maryl (CHC)

Napisano w Wydarzenia