CHC poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. otwartej nauki

Oferta pracy:

Specjalist(k)a ds. otwartej nauki – praca na etat w CHC IBL PAN

Opis stanowiska:

Oferujemy ciekawą pracę w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju (kategoria A+), na stanowisku zakładającym sporą samodzielność i inwencję. Stanowisko specjalisty/specjalistki ds. otwartej nauki obejmuje pracę na styku dwóch jednostek organizacyjnych Instytutu Badań Literackich PAN: Centrum Humanistyki Cyfrowej i Wydawnictwa IBL, oraz reprezentowanie ich w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Szukamy dynamicznej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby, która pomoże nam powiązać i uporządkować różnorodne obszary dotyczące otwartej nauki w IBL PAN. Stanowisko ma charakter rozwojowy – istnieje możliwość uzyskania większej samodzielności, udziału w konkretnych projektach grantowych realizowanych we współpracy z konsorcjum OPERAS, czy kierowania zespołem w ramach tych projektów.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się na końcu ogłoszenia.

Warunki zatrudnienia:

Praca na pełen etat w siedzibie IBL PAN w Warszawie (ul. Nowy Świat 72) od poniedziałku do piątku. Możliwość częściowej pracy zdalnej z domu. Karta Multisport.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w JEDNYM PLIKU PDF, nazwanym nazwiskiem kandydatki lub kandydata) prosimy przesyłać do 10 lutego 2019 roku na adres: rekrutacjachc@ibl.waw.pl

Wybrane osoby zaprosimy do dalszych etapów procedury konkursowej.

Wymagania konkursowe:

 • tytuł magistra w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych;
 • udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (mile widziana znajomość innych języków obcych);
 • umiejętność pracy w zespole, a także organizacji pracy własnej,
 • mile widziane: doświadczenie z krajowymi i międzynarodowymi projektami grantowymi; wiedza z zakresu otwartej nauki i problematyki praw autorskich w komunikacji naukowej.

Zakres obowiązków:

 1. Koordynacja spraw związanych z otwartą nauką w IBL PAN
  • Zapoznawanie się z bieżącą literaturą przedmiotu i ustawodawstwem dotyczącymi otwartej nauki, naukowego rynku wydawniczego, oraz roli publikacji w ewaluacji jednostek naukowych. W razie potrzeby sporządzanie pisemnych opracowań ww. materiałów (np. wewnętrznych materiałów informacyjnych).
  • Organizacja szkoleń i udzielanie konsultacji z zakresu podstawowych zagadnień prawa autorskiego w nauce dla Pracowników IBL PAN. Sporządzanie zapytań dla prawników w przypadku kwestii trudniejszych lub bardziej złożonych.
  • Pomoc w kształtowaniu praktyk i polityk instytucjonalnych IBL PAN z zakresu otwartego dostępu.
  • Udzielanie pracownikom pomocy przy udostępnianiu ich prac w otwartym dostępie.
  • Udział w pisaniu i realizacji krajowych i europejskich projektów grantowych CHC z zakresu otwartej nauki, także tych realizowanych we współpracy z europejskim konsorcjum OPERAS.
  • Udział w zebraniach CHC.
 2. Koordynacja współpracy międzynarodowej Wydawnictwa IBL
  • Prowadzenie korespondencji w sprawie praw autorskich do przekładów na język polski.
  • Nawiązywanie kontaktów z Wydawcami zagranicznymi w zakresie publikacji przekładów książek Wydawnictwa IBL w innych językach.
  • Pomoc w przygotowywaniu wydawniczych wniosków grantowych Wydawnictwa IBL.
  • Współpraca z zagranicznymi platformami wydawniczymi (OpenEdition) lub bazami danych (np. SCOPUS) w zakresie zamieszczania w nich publikacji Wydawnictwa IBL.
  • Koordynacja działań CHC, Wydawnictwa i Biblioteki w zakresie upowszechniania prac IBL w dtwartym dostępie.

 

Napisano w Wydarzenia