O problemach zarządzania projektowego w humanistyce cyfrowej (na przykładzie NPLP)

Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące cykl otwartych seminariów CHC

w poniedziałek 5 XI o godzinie 13:00 w Sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72).

dr Bartłomiej Szleszyński

wygłosi referat

O problemach zarządzania projektowego w humanistyce cyfrowej (na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej)

W referacie zostaną  przedstawione problemy zarządzania projektami humanistyki cyfrowej oraz zagadnienia budowy i utrzymania zespołu opartego na finansowaniu projektowym. Referent odwoła się do doświadczeń z realizacji w latach 2014-2018 projektów cyfrowych przez zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej działający w Instytucie Badań Literackich PAN.

Przedstawione zostaną nieliczne zalety i liczne trudności wynikające z polegania jedynie na grantach w utrzymaniu zespołu, przywołane zostaną liczne przykłady zrealizowanych i realizowanych przez zespół NPLP projektów oraz trudności napotkane podczas pracy nad nimi.

Bartłomiej Szleszyński, dr, adiunkt w IBL PAN. Kierownik zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej. Zastępca kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN ds. Edycji. Kierownik grantu NPRH: Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe

Tematy kolejnych seminariów:

19 XI – Piąte urodziny CHC (wyjątkowo o 12:00) – prezentacja projektów i dyskusja panelowa

3 XII – Maciej Maryl, Operationalising the Change: Dispersion of Polish literary life (1989-2002)

17 XII – Cezary Rosiński, Osoby w Polskiej Bibliografii Literackiej. Od czterech kartotek, przez rekoncyliacje, po Linked Open Data.

Napisano w Wydarzenia