Operationalising the Change: The dispersion of Polish literary life (1989–2002)

Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zaprasza na otwarte seminarium
CHC, które odbędzie się w poniedziałek 3 XII o godzinie 13:00, w sali 144 (Pałac Staszica,
Nowy Świat 72).

Spotkanie poświęcone będzie dyskusji nad tekstem dr. Macieja Maryla
Operationalising the Change: The dispersion of Polish literary life
(1989–2002)
Artykuł dostępny jest pod tym linkiem:
https://www.dropbox.com/s/9z5rf56miz3ix65/Maryl_Operationalising%20the%20Change_CHC.pdf?dl=0

Dyskusję (w języku polskim) poprzedzi krótkie wprowadzenie. Prosimy
o przeczytanie tekstu.
***

Artykuł prezentuje badania ilościowe nad transformacją w historii
literatury polskiej (1989-2002) na podstawie danych z Polskiej
Bibliografii Literackiej. Autor próbuje zweryfikować twierdzenia badaczy
i krytyków literackich dotyczące tego okresu, wykorzystując dane
bibliograficzne dotyczące publikacji i recepcji utworów literackich.

dr Maciej Maryl, adiunkt, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.

Tematy kolejnych seminariów:
17 XII – Cezary Rosiński, Osoby w Polskiej Bibliografii Literackiej. Od
czterech kartotek, przez rekoncyliacje, po Linked Open Data.

Napisano w Wydarzenia