Program konferencji Antologia Literacka. Przemiany, ekspansje i perspektywy gatunku

 

ANTOLOGIA LITERACKA

Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku

 

Katowice, 18–19 listopada 2015 roku

 

 Program w wersji PDF

ORGANIZATORZY:   

Zakład Teorii Literatury i Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego; pl. Sejmu Śląskiego 1, 40–032 Katowice

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk;  ul. Nowy Świat 72, 00–330 Warszawa

Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach; ul. Krasińskiego 8, 40–019 Katowice

 

——————————————————————————————————————————

 

18 LISTOPADA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W KATOWICACH, PL. SEJMU ŚLĄSKIEGO 1, SALA RADY WYDZIAŁU

10.00–11.30

 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY – NA ZAPROSZENIE KOMISJI HISTORYCZNOLITERACKIEJ PAN, ODDZIAŁ W KATOWICACH:

Prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Antologia – ewolucja i dzisiejszy status gatunku. Kilka elementarnych oczywistości

 Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologia poezji żydowskiej jako problem historycznoliteracki

Prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologia – gatunek koronny naszych czasów?

Dr hab. Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Retoryka wyboru

  11.30–12.00 – DYSKUSJA

12.00–12.15 – PRZERWA

 12.15–13.15

 Dr hab. prof. UR Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski): Wyczekiwana i zapomniana.

O Antologii poezji polskiej na obczyźnie Bogdana Czaykowskiego

Dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski): Księga miejsc utraconych.
O antologii Kraj lat dziecinnych

Dr hab. prof. UŚ Anna Szawerna-Dyrszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologia żagarystów – projekt

  13.15–13.45 – DYSKUSJA

13.45–15.45 – PRZERWA OBIADOWA

  15.45–17.05

 Dr hab. prof. UŚ Elżbieta Dutka (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologie o tematyce górskiej. Prolegomena

Dr hab. Beata Nowacka (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologie Melchiora Wańkowicza

Dr hab. Bernadetta Darska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku pod redakcją Mariusza Szczygła jako opowieść o gatunku
i roli pełnionej przez reportera

Mgr Katarzyna Frukacz (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Dziennikarska „uwertura do życia” czy „literacka strawa przyszłości”? Antologie polskiego reportażu – rekonesans

 17.05–17.35 – DYSKUSJA

18.00 – UROCZYSTA KOLACJA

 ——————————————————————————————————————————

 19 LISTOPADA

 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W KATOWICACH, PL. SEJMU ŚLĄSKIEGO 1, SALA RADY WYDZIAŁU

  10.00–11.20

 Prof. zw. dr hab. Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej): Antologia poezji w dobie Internetu

Dr Maciej Maryl (Instytut Badań Literackich PAN): Blog jako antologia

Dr Iwona Słomak (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Ἀνθολογία w czasach antycznych
i późniejsza recepcja pojęcia: europejskie anthologiae nowożytne (rekonesans)

Mgr Monika Wycykał (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński): Prawnicze pojęcia-widma. Antologia w systemie prawa autorskiego i praw pokrewnych

11.20–11.50 – DYSKUSJA

11.50–12.05 – PRZERWA

 12.05–13.05

 Dr Jakub Kornhauser (Uniwersytet Jagielloński): Antologia jako projekt kulturowy: przypadek awangardy

Dr Justyna Budzik (Uniwersytet Jagielloński): O krok od nich – antologie poetów języka angielskiego

Dr hab. Joanna Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologia haiku Ryszarda Krynickiego

 13.05–13.35 – DYSKUSJA

13.35–15.00 – PRZERWA OBIADOWA

 15.00–16.00

 Dr Ewa Bartos (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologia/kolekcja literacka 

Dr Bożena Szałasta-Rogowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologie poezji polskiej
w Kanadzie (z perspektywy antologisty)

Dr Magdalena Kokoszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Imienność antologii. Antologia osobista

16.00–16.30 – DYSKUSJA, PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

Napisano w Wydarzenia