Spotkanie edytorów i leksykografów cyfrowych

6 czerwca 2017 r. o godz. 11 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, sala 144) odbędzie się spotkanie edytorów i leksykografów cyfrowych. W spotkaniu wezmą udział zespoły zajmujące się filologicznymi projektami cyfrowymi:

  • KorBa – Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku,
  • Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka,
  • Słownik polszczyzny XVI wieku,
  • Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK.
  • Zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej CHC IBL PAN zaprezentuje m.in. wersję „beta” korespondencji cyfrowej Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego.

Wstęp wolny!

Napisano w Uncategorized