Spotkanie z delegacją z Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej

Zaplanowana na 25 kwietnia wizyta jest częścią realizowanego wspólnie z IBL PAN projektu „Przyszłość polskiej i czeskiej bibliografii literackiej: w stronę integracji i wykorzystania w badaniach porównawczych”.

Projekt realizowany w latach 2017-2019 ma na celu wymianę doświadczeń w dziedzinie dokumentalistyki i informacji naukowej oraz zbadanie możliwości ustanowienia trwałych protokołów wymiany danych bibliograficznych. Jego główne zagadnienia badawcze to oparte na danych badania komparatystyczne, w tym zwłaszcza badania nad pozacenzuralnym obiegiem literatury w okresie powojennym, jak również zagadnienia retrokonwersji zasobów bibliograficznych do postaci bazodanowej.

Program:

12.30-14.30 Prezentacja działalności IBL PAN (dokumentalistyka, informacja naukowa, Drugi Obieg)

14.30-16.00 Prezentacja działalności ÚČL AV ČR (dokumentalistyka, informacja naukowa, Drugi Obieg)

Druga część spotkania będzie dotyczyć dokumentalistyki w ÚČL AV ČR  i prowadzonych przez Instytut badań nad pozacenzuralnym obiegiem literackim w Czechosłowacji.

Tagi: , , ,
Napisano w Wydarzenia