Szkolenie dla redaktorów „Biuletynu Polonistycznego”

10 kwietnia 2015 roku w Instytucie Badań Literackich PAN odbyło się szkolenie dla redaktorów-koordynatorów „Biuletynu Polonistycznego”, zorganizowane przez Zespół projektowy „BP” w IBL PAN.

Uczestników szkolenia powitali zastępca dyrektora ds. ogólnych IBL PAN dr Maciej Maryl oraz kierownik Pionu Usług Sieciowych PCSS dr inż. Cezary Mazurek.

W pierwszej części spotkania koordynatorka projektu „Biuletyn Polonistyczny” Mariola Wilczak zapoznała zgromadzonych z historią „Biuletynu Polonistycznego” oraz poinformowała ich o postępach w pracach nad uruchomieniem portalu. Mariola Wilczak omówiła również rolę, jaką w tworzeniu portalu będą odgrywać redaktorzy wydziałowi, a także zaprezentowała zasady pracy redakcji.

Olga Zakolska przybliżyła uczestnikom szkolenia podstawowe zagadnienia związane z prawem autorskim w sieci, a także wyjaśniła zasady zamieszczania materiałów ilustracyjnych na portalu w świetle prawa autorskiego.

W ostatniej części szkolenia dr Sylwia Pikula oraz Przemysław Górecki zapoznali redaktorów z funkcjonalnościami portalu. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, w jaki sposób wprowadzać treści do poszczególnych modułów portalu oraz jak nimi zarządzać.

Podczas warsztatów redaktorzy dokonali rejestracji oraz samodzielnie wprowadzili do portalu pierwsze treści.

Napisano w Wydarzenia