„Teksty Drugie” – pierwsze polskojęzyczne czasopismo naukowe wprowadzone na międzynarodową platformę internetową OpenEdition Journals (projekt OpenAIRE)

„Teksty Drugie” jako pierwsze polskojęzyczne czasopismo naukowe zostały wprowadzone na międzynarodową platformę internetową OpenEdition Journals udostępniającą w otwartym dostępie publikacje naukowe z dziedziny humanistyki i nauk społecznych. Projekt został sfinansowany przez OpenAIRE.

Od stycznia do czerwca 2018 roku Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN we współpracy z OpenEdition (https://www.openedition.org/ https://www.openedition.org/ ), francuską platformą internetową udostępniającą zasoby cyfrowe z dziedziny nauk społecznych i humanistyki, zrealizowało projekt EAST. Enhancing Accessibility and Sustainability of Teksty Drugie. Design and Implementation of a Sustainable Open-Access Business Model for Polish Journals in the Humanities, sfinansowany ze środków OpenAIRE w ramach programu “Alternative Funding Mechanism for non-author fee based Open Access Publishing”. Rezultatem projektu jest wprowadzenie „Tekstów Drugich”, dwumiesięcznika Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN, jako pierwszego polskojęzycznego czasopisma naukowego, na stronę OpenEdition Journals (https://journals.openedition.org/td/ https://journals.openedition.org/td/ ). Artykuły publikowane dotychczas w „Tekstach Drugich” w formie papierowej są od teraz dostępne bezpłatnie on-line w formule open access. Kolejne numery czasopisma będą sukcesywnie wprowadzane na platformę, zaraz po ukazaniu się wersji drukowanej.

W ramach projektu opracowano także wytyczne: Aspekty prawne wdrażania otwartego dostępu. Poradnik dla wydawców czasopism naukowych https://zenodo.org/record/1414109 dotyczące przekształcania czasopism do modelu otwartego dostępu. Zbierają one najważniejsze kwestie prawne do rozważenia wraz z propozycjami rozwiązań i są przeznaczone zwłaszcza dla wydawców naukowych rozważających przejście do formuły otwartego dostępu. Wytyczne są również dostępne w języku angielskim: Legal aspects of converting a scientific journal to an open access model. Guidelines for publishers https://zenodo.org/record/1414088 .

Więcej o projekcie EAST na blogu OpenAIRE https://blogs.openaire.eu/?p=3770 .

Napisano w Uncategorized