Warsztaty z technik wizualizacji

W dniach 2–3 marca 2015 roku w Instytucie Badań Literackich PAN odbyły się warsztaty Wizualizacja sieci i analityka kulturowa w badaniu kultury Internetu, narracji i fabuły, zorganizowane przez Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Poprowadził je dr Radosław Bomba z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie.

Uczestnicy mogli zapoznać się z narzędziami związanymi z wizualizacją sieci oraz sposobami ich wykorzystania w pracy humanisty. Pierwszego dnia po wykładzie Nauka sieci w badaniu współczesnej kultury, odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których zostały zaprezentowane otwarte narzędzia do wizualizacji (Palladio, Gephi, Circos), a także narzędzia wykorzystywane do pozyskiwania danych z sieci. Przybliżono metody pozyskiwania danych za pomocą data scrapingu z portali społecznościowych, stron internetowych i blogów.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był koncepcji analityki kulturowej Lva Manovicha. Badacz ten, wychodząc od koncepcji kultury rozumianej jako baza danych, stworzył oryginalną koncepcję badań dużych ilości obrazów opartą na stworzonym przez siebie oprogramowaniu. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu zatytułowanego Kultura jako baza danych. Analityka kulturowa Lva Manovicha, podejmującego m.in. wątek przejawów tej koncepcji w kulturze współczesnej. W toku praktycznych działań analizowano techniki na których bazuje analityka kulturowa oraz techniki wizualizacji mediów a także różne formy kultury wizualnej (ze szczególnym naciskiem na film), style i formy narracyjne. Podczas warsztatów użytkownicy poznali także zastosowania programu ImagePlot.

Techniki wizualizacji

Techniki wizualizacji

Techniki wizualizacji

 

 

 

Napisano w Wydarzenia