Współpraca

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą z CHC IBL PAN proszone są o kontakt z Maciejem Marylem.

Współpraca międzynarodowa:

Instytut Badań Literackich PAN poprzez działania CHC nawiązał współpracę z najważniejszymi europejskimi konsorcjami badawczymi –  m.in. DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), CLARIN (Europejskiej Common Language Resources & Technology Infrastructure) oraz z siecią NeDiMAH (Network for Digital Methods in the Arts and Humanities).

Współpraca międzyinstytucjonalna:

  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN

CHC wspólnie z PCSS koordynowało polską część ogólnoeuropejskiego badania DARIAH Survey on Digital Practices in the Arts and Humanities

  • CLARIN-PL i Politechnika Wrocławska, CLARIN-PL jest częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury naukowej (Common Language Resources & Technology Infrastructure)
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (współpraca przy Biuletynie Polonistycznym).
  • Komitet Nauk o Literaturze PAN (współpraca przy Biuletynie Polonistycznym)
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Programiści Krzysztof Goliński i Maciej Kalczyński (współpraca w ramach Nowej Panoramy Literatury Polskiej
  • Nawiązanie współpracy, przez członków zespołu Słownika Polszczyzny XVI w. (Krzysztof Opaliński) z IJP PAN i IPI PAN ( prace nad korpusem barokowym)
  • Ponadto uruchamiając Biuletyn Polonistyczny, CHC nawiązało współpracę z przeszło dwudziestoma wydziałami polonistyki w całym kraju, które aktywnie włączyły się we współredagowanie portalu.