Aleksandra Wójtowicz

mgr, koordynatorka Centrum Humanistyki Cyfrowej, kierownik projektów: Literaturoznawstwo architektoniczne (NPRH) i Pałac Staszica jako heterotopia afektywna – nowa kategoria opisu metamorfozy miejsca (NCN). Absolwentka UMCS w Lublinie. Redaktor naukowy tomów zbiorowych, autorka rozdziałów oraz artykułów opublikowanych na łamach „Tekstów Drugich”, „LiteRacji”, „Forum Akademickiego”. Przygotowuje dysertację doktorską poświęconą twórczości Wacława Berenta. W CHC koordynuje działania wszystkich sekcji, zajmuje się przygotowywaniem wniosków grantowych oraz pracuje nad projektem Hiperprzestrzenna tekstowa mapa relacji. Więcej informacji na stronie IBL PAN.

Udział w projektach CHC: