Agnieszka Kochańska

Agnieszka Kochańska – mgr filologii polskiej (specjalizacja edytorska), absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorantka w Instytucie Slawistyki PAN. Zainteresowania badawcze: język gier wideo, socjolingwistyka.

Udział w projektach CHC:

Nowa Panorama Literatury Polskiej: nowoczesne narzędzie do publikacji monografii multimedialnych