Agnieszka Kochańska

mgr filologii polskiej (specjalizacja edytorska), absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego PAN. Zainteresowania badawcze: język gier wideo, socjolingwistyka.

Udział w projektach CHC: