Agnieszka Szulińska

(Kochańska, ur. 1989) mgr filologii polskiej (specjalizacja: edytorstwo naukowe), absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przygotowuje pracę doktorską o naukowych edycjach cyfrowych polskich tekstów literackich m.in. na przykładzie cyfrowych projektów korespondencji Skamandrytów i wczesnych powieści Elizy Orzeszkowej. Członkini zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej i Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Poza edytorstwem naukowym jej zainteresowania badawcze zawierają: testowanie narzędzi i platform używanych w komunikacji naukowej (szczególnie w dyscyplinach humanistycznych i nauk społecznych) oraz gry wideo.
Ważne linki: linktr.ee/agnieszkaszulinska Udział w projektach CHC:
(Kochańska, ur. 1989) mgr filologii polskiej (specjalizacja: edytorstwo naukowe), absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przygotowuje pracę doktorską o naukowych edycjach cyfrowych polskich tekstów literackich m.in. na przykładzie cyfrowych projektów korespondencji Skamandrytów i wczesnych powieści Elizy Orzeszkowej. Członkini zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej i Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Poza edytorstwem naukowym jej zainteresowania badawcze zawierają: testowanie narzędzi i platform używanych w komunikacji naukowej (szczególnie w dyscyplinach humanistycznych i nauk społecznych) oraz gry wideo.
Ważne linki: linktr.ee/agnieszkaszulinska Udział w projektach CHC: