Sekcja Infrastruktury Badawczej

Sekcja zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą badawczą CHC oraz infrastrukturalnymi aspektami działań CHC w ramach współpracy z konsorcjami DARIAH, OPERAS, CLARIN oraz przy realizacji projektów naukowych. W szczególności Sekcja koordynuje rozwój katalogu usług CHC.

W ramach Sekcji działa zespół Computations odpowiedzialny za procesy badawczo-rozwojowe oraz zespół LIBL, odpowiedzialny za strategiczny rozwój i integrację infrastruktury badawczej IBL PAN.

Członkowie i członkinie Sekcji Infrastruktury Badawczej:

Tomasz Umerle (kierownik sekcji)

Cezary Rosiński

Nikodem Wołczuk

Zespół Computations

Zespół LIBL