Tomasz Umerle

Dr, adiunkt, Koordynator Technologiczny CHC; Kierownik Sekcji Infrastruktury Badawczej; zastępca kierowniczki Pracowni Bibliografii Bieżącej i członek Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W Centrum odpowiedzialny za koordynację rozwoju infrastruktury badawczej. Obecnie pracuje przede wszystkim w ramach projektu DARIAH-PL – jako koordynator zadań IBL oraz koordynator Laboratorium nadzorowanego semantycznego odkrywania. Przewodniczący grupy roboczej “Bibliographical Data” w konsorcjum DARIAH-ERIC. Zainteresowania: metadane kultury i nauki, przede wszystkim bibliograficzne, oraz dokumentacja kultury literackiej.