Publikacje

Szleszyński, B., & Rams, P. (2023). Monografie cyfrowe. In Panorama literaturoznawstwa cyfrowego. IBL PAN. https://nplp.pl/panorama-literaturoznawstwa-cyfrowego/monografie-cyfrowe/
Szulińska, A. (2023). Pomiędzy światami. Anotacja semantyczna w naukowej edycji cyfrowej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 23(1), 121–131. https://doi.org/10.12775/SE.2023.0012
Szulińska, A. (2023, February 20). Przybornik(i) cyfrowej humanistki [Billet]. Otwarta Humanistyka. https://otwartanauka.hypotheses.org/249
Umerle, T., Błaszczyńska, M., Wnuk, M., Franczak, M., Stojanovski, J., Rosinski, C., Wołczuk, N., Mikołajczyk-Bareła, A., Karlińska, A., Ogrodniczuk, M., Pęzik, P., Kramer, B., Peroni, S., De Santis, L., Balkan, L., Inkret, A., Przysiecka, K., Maryl, M., & Tóth-Czifra, E. (2023). TRIPLE Deliverable 8.5: Guidelines on the Research Data in the Humanities. https://zenodo.org/record/7885279
Maryl, M., & Eder, M. (2023). Słowozbiory “Tekstów Drugich.” Teksty Drugie, 1, 346–364. https://doi.org/10.18318/td.2023.1.21
Wciślik, P. (2023). The Origins of Post-dissident Liberalism in Poland: Revolution, Thermidorianism, and Regenerationism. Forum Historiae, 17(2), 79–85. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/forhist.2023.17.2.6
Szulińska, A. (2023). Społeczność/użytkownicy/stakeholderzy. In B. Szleszyński, M. Maryl, T. Umerle, & M. Błaszczyńska, Panorama literaturoznawstwa cyfrowego. Wydawnictwo IBL PAN. https://nplp.pl/kolekcja/panorama-literaturoznawstwa-cyfrowego/
Szulińska, A. (2023). Naukowe edycje cyfrowe. In M. Maryl, B. Szleszyński, T. Umerle, & M. Błaszczyńska, Panorama literaturoznawstwa cyfrowego. Wydawnictwo IBL PAN. https://nplp.pl/kolekcja/panorama-literaturoznawstwa-cyfrowego/
Wciślik, P. (2023). The Origins of Post-dissident Liberalism in Poland: Revolution, Thermidorianism, and Regenerationism. Forum Historiae, 17(2), 79–85. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/forhist.2023.17.2.6
Rose, M. E., Reinsone, S., Andriushchenko, M., Bartosiak, M., Bobak, A., Drury, L., Düring, M., Figueira, I., Gailīte, E., Gozhyk, I., Abreu, L. G., Gutierrez, I., Ivashchenko, O., Van Heuckelom, K., Jaudzema, J., Jurikova, K., Klos, A., Knörzer, J., Kutafina, E., … Beckett, R. (2022). #ScienceForUkraine: an Initiative to Support the Ukrainian Academic Community. “3 Months Since Russia’s Invasion in Ukraine”, February 26 – May 31, 2022 (SSRN Scholarly Paper No. 4139263). https://doi.org/10.2139/ssrn.4139263
Maryl, M., Ivashchenko, O. V., Reinfelds, M., Reinsone, S., & Rose, M. E. (2022). Addressing the needs of Ukrainian scholars at risk. Nature Human Behaviour, 6(6), 746–747. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01387-7
Maryl, M., Wciślik, P., Blaive, M., Kapaló, J., Lóránd, Z., Mervart, J., Cseh-Varga, K., Werenskjold, R., Laczó, F., Scheibner, T., Edmond, J., Wieneke, L., Crowley, D., Astahovska, I., Labov, J., Rizvić, S., & Bunout, E. (2022). New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent: Joint Final Report (p. 32) [Research Report]. Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. https://nep4dissent.eu/wp-content/uploads/2022/05/JFR.pdf
Maryl, M. (2022). How We Became Digital: The Recent History of Digital Humanities in Poland. In P. Ricaurte, S. Chaudhuri, & D. Fiormonte (Eds.), Global Debates in the Digital Humanities (pp. 87–100). University of Minnesota Press. https://muse.jhu.edu/chapter/3144056
Maryl, M. (2022). Operationalising the Change. Dispersion of Polish literary life (1989–2002). In F. Jannidis (Ed.), Digitale Literaturwissenschaft: DFG-Symposion 2017 (pp. 509–534). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05886-7_21
Ernst, E., Ekanger, A., Franczak, M., Katsaloulis, I., Töpfer, M., & Wnuk, M. (2021). How-to-advocacy: OPERAS practical guide on advocating for open scholarly communication in the social sciences and humanities. https://doi.org/10.5281/zenodo.5043438
Avanço, K., Balula, A., Błaszczyńska, M., Buchner, A., Caliman, L., Clivaz, C., Costa, C., Franczak, M., Gatti, R., Giglia, E., Gingold, A., Jarmelo, S., Padez, M. J., Leão, D., Maryl, M., Melinščak Zlodi, I., Mojsak, K., Morka, A., Mosterd, T., … Wieneke, L. (2021). Future of Scholarly Communication . Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5017705
Maryl, M., Błaszczyńska, M., Szulińska, A., Buchner, A., Wciślik, P., Zlodi, I. M., Stojanovski, J., Nury, E., Clivaz, C., Szleszyński, B., Mojsak, K., & Franczak, M. (2021). OPERAS-P Deliverable D6.5: Report on the future of scholarly writing in SSH. https://doi.org/10.5281/zenodo.4922512
Tóth-Czifra, E., Błaszczyńska, M., Buchner, A., & Maryl, M. (2021). OPERAS-P Deliverable D6.6: Report on quality assessment of innovative research in SSH. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4922538
Maryl, M., Błaszczyńska, M., Szleszyński, B., & Umerle, T. (2021). Dane badawcze w literaturoznawstwie. Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja, 2, 13–44. https://journals.openedition.org/td/14190
Franczak, M., Moranville, Y., Schulte, J., Maryl, M., Szulińska, A., Mounier, P., Lebon, C., & Błaszczyńska, M. (2021). OPERAS-P Deliverable D3.4: Living Book. https://doi.org/10.5281/zenodo.4817743
Wciślik, P. (2021). Dissident legacies of Samizdat social media activism: unlicensed print culture in Poland 1976-1990. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/9781003163473
Maryl, M., Błaszczyńska, M., Szulińska, A., & Rams, P. (2020, November 3). Communicating: The Forgotten, yet Indispensable Scholarly Primitive. https://doi.org/10.5281/zenodo.4234717
Maryl, M., Błaszczyńska, M., Szulińska, A., & Rams, P. (2020). The case for an inclusive scholarly communication infrastructure for social sciences and humanities. F1000Research, 9, 1265. https://doi.org/10.12688/f1000research.26545.1
Maryl, M. (2020). Computational Monograph: Reading and Writing Distant Horizons [Ted Underwood, Distant Horizons, 2019]. JLTonline, 14(2). http://www.jltonline.de/index.php/reviews/article/view/1090
Wciślik, P., Maryl, M., Vienni Baptista, B., & Schriber, L. (2020). SHAPE-ID Literature Review dataset: bibliography on IDR/TDR. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4034507
Maryl, M., & Wciślik, P. (2020). Inter- and transdisciplinary projects in FP7 and H2020 (May 2019). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4034513
Wciślik, P., Maryl, M., Vienni Baptista, B., & Schriber, L. (2020). SHAPE-ID Literature Review dataset: journal occurrences with ASJC codes. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4034540
Wciślik, P., Maryl, M., Vienni Baptista, B., & Schriber, L. (2020). SHAPE-ID Literature Review dataset: subject co-occurrence matrix. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4034589
Forbes, P., De Paoli, S., Błaszczyńska, M., & Maryl, M. (2020). TRIPLE Deliverable: D3.1 Report on User Needs. https://doi.org/10.5281/zenodo.3925022
Forbes, P., De Paoli, S., Błaszczyńska, M., & Maryl, M. (2020). TRIPLE Deliverable: D3.1 Report on User Needs. https://doi.org/10.5281/zenodo.3925022
Vienni Baptista, B., Fletcher, I., Maryl, M., Wciślik, P., Buchner, A., Lyall, C., Spaapen, J., & Pohl, C. (2020). Final Report on Understandings of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research and Factors of Success and Failure. https://doi.org/10.5281/zenodo.3824839
Harrower, N., Maryl, M., Biro, T., Immenhauser, B., & ALLEA Working Group E-Humanities. (2020). Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities: Recommendations of the ALLEA Working Group E-Humanities. ALLEA - All European Academies; Digital Repository of Ireland. https://repository.dri.ie/catalog/tq582c863
Warwick, C., & Bailey-Ross, C. (2020). 4. The Impact of Digital Resources. In J. Edmond (Ed.), Digital Technology and the Practices of Humanities Research (pp. 81–104). Open Book Publishers. https://doi.org/10.11647/obp.0192.04
Maryl, M., Dallas, C., Edmond, J., Labov, J., Kelpšienė, I., Doran, M., Kołodziejska, M., & Grabowska, K. (2020). A Case Study Protocol for Meta-Research into Digital Practices in the Humanities. Digital Humanities Quarterly, 14(3). http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000477/000477.html
Wilczak, M. (2020). Wiedza, która wspiera społeczeństwo. Kilka uwag o promocji humanistyki. Forum Akademickie, 11. https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-11-2020/wiedza-%e2%80%a8ktora-wspiera-spoleczenstwo%e2%80%a9/
Wilczak, M. (2020). „Biuletyn Polonistyczny” w przestrzeni społecznej – kierunki przemian. Media i Społeczeństwo, 12, 39–51. http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/12/02-Mariola-Wilczak.pdf
Szulińska, A., Rams, P., & Szleszyński, B. (2020). O najważniejszych cechach cyfrowej edycji korespondencji Kazimierza Wierzyńskiego i Jana Lechonia. In Chcę wrócić jak emigrant z podróży dalekiej Z papieru z martwych liter żywy do twych rąk. Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969) (p. 397). Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/chce-wrocic-jak-emigrant-z-podrozy-dalekiej-z-papieru-z-martwych-liter-zywy-do-twych-rak...?vid=2
Vienni Baptista, B., Maryl, M., Wciślik, P., Fletcher, I., Buchner, A., Wallace, D., & Pohl, C. (2019). Preliminary Report of Literature Review on Understandings of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research. https://doi.org/10.5281/zenodo.3760417
Angelaki, G., Badzmierowska, K., Brown, D., Chiquet, V., Colla, J., Finlay-McAlester, J., Grabowska, K., Hannesschläger, V., Harrower, N., Howat-Maxted, F., Ilvanidou, M., Kordyzon, W., Król, M., Losada Gómez, A. G., Maryl, M., Reinsone, S., Suslova, N., Sweetnam, M., Śliwowski, K., & Werla, M. (2019). Jak ułatwić współpracę między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kulturowego. Poradnik. Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. https://doi.org/10.5281/zenodo.3472985
Maryl, M., Wciślik, P., Blaive, M., Kapaló, J., Lóránd, Z., Mervart, J., Cseh-Varga, K., Werenskjold, R., Laczó, F., Scheibner, T., Edmond, J., Wieneke, L., Crowley, D., Astahovska, I., Labov, J., Rizvić, S., & Bunout, E. (2019). New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent: Joint Review Report (p. 223nt) [Research Report]. Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. https://hal.science/hal-02144983
Angelaki, G., Badzmierowska, K., Brown, D., Chiquet, V., Colla, J., Finlay-McAlester, J., Grabowska, K., Hannesschläger, V., Harrower, N., Howat-Maxted, F., Ilvanidou, M., Kordyzon, W., Król, M., Losada Gómez, A. G., Maryl, M., Reinsone, S., Suslova, N., Sweetnam, M., Śliwowski, K., & Werla, M. (2019). How to Facilitate Cooperation between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions. Guidelines. Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. https://doi.org/10.5281/zenodo.2587481
Wciślik, P., Maryl, M., Edmond, J., Wieneke, L., Labov, J., van Bree, P., & Kessels, G. (2019, 12.07). Mediating Research Through Technology @ NEP4DISSENT. Digital Humanities 2019 Conference Papers. Digital Humanities, Utrecht. https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0217.html
Szulińska, A., & Rams, P. (2019). Cyfrowa edycja korespondencji Lechonia i Wierzyńskiego (1941–1955) w kontekście prywatności dyskursu. Analiza przypadku. Sztuka Edycji, 16(2), 103–110. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0030
Maryl, M., Piasecki, M., & Walkowiak, T. (2018). Literary Exploration Machine A Web-Based Application for Textual Scholars. In Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2017 (pp. 128–144). Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet.
Kochańska, A. (2018). User Experience on Websites with Digital Literary Projects: The Case of the New Panorama of Polish Literature. Proceedings of the Digital Humanities Congress 2018. https://www.dhi.ac.uk/openbook/chapter/dhc2018-kochanska
Maryl, M., Niewiadomski, K., & Kidawa, M. (2017). Teksty elektroniczne w działaniu: typologia gatunków blogowych. Zagadnienia Rodzajów Literackih, LIX(2), 51–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.829927
Maryl, M. (2017). Centrum humanistyki cyfrowej – instrukcja obsługi. In (w) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu (pp. 435–461). Wydawnictwo IBL. https://doi.org/10.5281/zenodo.815370
Maryl, M. (2017). Kim są polscy humaniści cyfrowi? Teksty Drugie, 163(1), 286–300. https://doi.org/10.18318/td.2017.1.24
Dallas, C., Chatzidiakou, N., Benardou, A., Bender, M., Berra, A., Clivaz, C., Cunningham, J., Dabek, M., Garrido, P., Gonzalez-Blanco, E., Hadalin, J., Hughes, L., Immenhauser, B., Joly, A., Kelpšienė, I., Kozak, M., Kuzman, K., Lukin, M., Marinski, I., … Zebec, T. (2017). European survey on scholarly practices and digital needs in the arts and humanities - Highlights Report. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.260101
Kochańska, A. (2017). Parafrazy jako forma intertekstualności w nazwach osiągnięć wybranych gier wideo. Śląskie Studia Polonistyczne, 9(1), 123–134. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2353-0928-year-2017-volume-9-issue-1-article-8715