Sekcja Otwartej Humanistyki

Sekcja Otwartej Humanistyki (SOH) zajmuje się upowszechnianiem dobrych praktyk służących otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych. Jednym z głównych celów elem SOH jest odpowiadanie na potrzeby polskich badaczek i badaczy, uczelni, wydawców i bibliotek w zakresie rozwijania otwartego dostępu do zasobów naukowych. 

Sekcja koordynuje polski oddział europejskiego konsorcjum OPERAS, do którego należy Instytut Badań Literackich PAN. 

Więcej o działaniach SOH można przeczytać na stronach:

https://operas.pl/
https://otwartanauka.hypotheses.org
https://www.facebook.com/Centrum.Humanistyki.Cyfrowej

Członkowie i członkinie Sekcji Otwartej Humanistyki:

Magdalena Wnuk (kierowniczka sekcji)
Mateusz Franczak (pełnomocnik ds. otwartego dostępu IBL PAN)
Gabriela Manista
Marta Świetlik
Mariola Wilczak