Marta Świetlik

Doktora nauk humanistycznych, badaczka user experience (UX researcher), historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka. Absolwentka indywidualnych studiów doktoranckich „Humanistyka cyfrowa” realizowanych przez IBL PAN we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych i autorka nowatorskich badań nad użytecznością wystaw sztuki współczesnej łączących narzędzia kulturoznawcze z metodologią UX designu.

W CHC odpowiedzialna za badania użytkowników i budowanie społeczności wokół cyfrowych infrastruktur dla nauk humanistycznych i społecznych oraz komunikację i projektowanie rozwiązań dla otwartej nauki w Polsce w ramach rozwoju sieci OPERAS-PL. Prowadzi konta w mediach społecznościowych Centrum, newsletter OPERAS-PL oraz bloga projektu #OtwartaHumanistyka.

Więcej na stronie: www.marta.swietlik.pl.

Kontakt: marta.swietlik@ibl.waw.pl