Sekcja Edycji i Monografii Cyfrowych

Sekcja Edycji i Monografii Cyfrowych zajmuje się cyfrowymi badaniami literackimi w obszarach takich jak tworzenie naukowych kolekcji/monografii cyfrowych, naukowe edytorstwo cyfrowe i cyfrowa topografia literacka. 

Praktyczne działania w wymienionych obszarach SEMC prowadzi na dwóch platformach: Nowa Panorama Literatury Polskiej oraz TEI Panorama , wykorzystując je do realizacji szeregu projektów.

Bartłomiej Szleszyński (kierownik)

Konrad Niciński  

Agnieszka Szulińska

Paweł Rams

Agnieszka Zalotyńska

Kajetan Mojsak

Anna Mędrzecka-Stefańska

Kinga Kamińska

Marek Troszyński

Ewa Mirkowska