Tworzymy cyfrowe infrastruktury dla humanistyki i nauk społecznych. Tworzymy przyszłość.

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN od 2013 roku zajmuje się koordynacją działań związanych z budową i wykorzystaniem infrastruktury dla badań literackich i kulturowych. Tworzone narzędzia, usługi i metody dotyczą wszystkich etapów procesu badawczego od znajdowania i pozyskiwania źródeł po ich analizę i publikację. W swych działaniach CHC kieruje się zasadami FAIR i regułami otwartej nauki. 

Przedsięwzięcia centrum służą także integracji środowiska polonistycznego i upowszechnieniu wiedzy polonistycznej w kraju i za granicą. CHC współpracuje z europejskimi infrastrukturami badawczymi w naukach humanistycznych i społecznych (OPERAS, DARIAH, CLARIN), a także ich krajowymi oddziałami. W Polsce CHC funkcjonuje jako national node OPERAS-PL.

Główne obszary działalności:

Literaturoznawcze kolekcje i monografie cyfrowe
Naukowe edycje cyfrowe z wykorzystaniem standardu TEI
Platformy komunikacji naukowej
Literaturoznawcze bazy danych
Cyfrowe badania literackie i kulturowe