Gabriela Manista

Mgr, Koordynatorka CHC, prawniczka, doktorantka Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka nowych mediów w instytucjach kultury. Absolwentka studiów podyplomowych Entrepreneurship & intrapreneurship project management na Uniwersytecie Sorbońskim, stworzonych dla 30 naukowców na początku kariery akademickiej z czterech europejskich uniwersytetów. Jest w trakcie finalizacji rozprawy doktorskiej – pt. „Wpływ oprawy multimedialnej na satysfakcję z wizyty w muzeum narracyjnym”.