Mariola Wilczak

Mariola Wilczakmgr, starszy dokumentalista; współredaktorka portalu ibl.waw.pl; w Centrum Humanistyki Cyfrowej kierownik „Biuletynu Polonistycznego”. Absolwentka polonistyki na UW. Interesuje się biografistyką, zagadnieniami informacji naukowej, edytorstwem elektronicznym, humanistyką cyfrową. Pod kierunkiem prof. Ewy Głębickiej przygotowuje w IBL pracę doktorską „Julia Dickstein-Wieleżyńska. Monografia życia i twórczości”. Więcej informacji na stronie IBL PAN.

Udział w projektach CHC: