Mariola Wilczak

Dokumentalistka, w Centrum Humanistyki Cyfrowej redaktor naczelna internetowego „Biuletynu Polonistycznego”, podkasterka. Zajmuje się promocją humanistyki i dostępności cyfrowej, uczestniczy w pracach Laboratorium Infrastruktury Badawczej Literaturoznawstwa.

Absolwentka polonistyki na UW. Interesuje się biografistyką, edytorstwem, humanistyką cyfrową, promocją humanistyki, medycyną narracyjną. Pod kierunkiem prof. Ewy Głębickiej przygotowuje w IBL PAN pracę doktorską „Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881-1943). Monografia życia i twórczości”. Więcej informacji na stronie IBL PAN.

0000-0001-8079-0732 – ORCID

Kontakt: mariola.wilczak@ibl.waw.pl

Udział w projektach CHC: