Biuletyn Polonistyczny

Logo_Biuletyn_Polonistyczny

„Biuletyn Polonistyczny” był periodykiem wydawanym przez Instytut Badań Literackich PAN w latach 1958-1991, dostarczającym zbiorczej informacji o pracach z zakresu teorii i historii literatury polskiej znajdujących się w toku opracowywania, w druku, a także złożonych w redakcjach. Obecnie  „Biuletyn Polonistyczny” istnieje w nowej, internetowej formie, starając się jednak utrzymać dawny charakter i poziom merytoryczny. Prac nad jego utworzeniem i rozwojem podjęło się powołane w październiku 2013 roku w IBL PAN Centrum Humanistyki Cyfrowej.

Reaktywacja „Biuletynu Polonistycznego” wymaga współredagowania portalu przez jednostki naukowe wyrażające chęć współpracy na zasadzie równorzędnych partnerów. Idea współtworzenia „Biuletynu” przez samych badaczy znalazła odzwierciedlenie w przyjętym przez nas modelu prac redakcyjnych. Redaktorzy-koordynatorzy, przyjmujący na siebie odpowiedzialność za uzupełnianie danych w obrębie swojego instytutu lub wydziału, aktualizują informacje, dotyczące w szczególności: wydarzeń, projektów naukowych, oferty edukacyjnej, ofert pracy i konkursów.

Obecnie czasopismo jest tworzone przy współudziale ponad trzydziestu instytucji; w dalszym ciągu zbierane są zgłoszenia od przedstawicieli instytucji zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Rada „Biuletynu Polonistycznego”. Członkostwo w Radzie ma charakter honorowy.

23 lutego 2016 roku IBL PAN i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych zawarło umowę ramową o współpracy przy wspólnych projektach dotyczących polonistyki zagranicznej, szczególnie przy rozwoju „Biuletynu Polonistycznego” jako platformy służącej środowisku polonistycznemu w kraju i za granicą.

W marcu 2016 roku „Biuletyn Polonistyczny” został oficjalnie wpisany do rejestru czasopism. Redakcję centralną do 2020 roku „Biuletynu” tworzyli: Piotr Bordzoł, Przemysław Górecki (redaktor merytoryczny), Sylwia Pikula (redaktor merytoryczny), Mariola Wilczak (redaktor naczelna) oraz Olga Zakolska (sekretarz redakcji).

Kontakt:
redakcja@biuletynpolonistyczny.pl
Mariola Wilczak (redaktor naczelna, koordynatorka prac): mariola.wilczak@ibl.waw.pl, dr Piotr Bordzoł (zastępca redaktor naczelnej): piotr.bordzol@ibl.waw.pl 

Współpraca redakcyjna: dr Przemysław Górecki

Partner technologiczny: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

https://biuletynpolonistyczny.pl/

„Biuletyn Polonistyczny” na kanale YouTube

„Biuletyn Polonistyczny” na Facebooku