Mateusz Franczak

Mateusz Franczak (ORCID 0000-0002-0416-2491), mgr, specjalista ds. otwartej nauki w Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Odpowiada za stałe wsparcie pracowników i pracowniczek IBL PAN, redakcji czasopism oraz Wydawnictwa IBL PAN w kwestiach związanych z otwartą nauką. Współpracował przy wielu projektach digitalizacyjnych prowadzonych przez instytucje badawcze oraz instytucje kultury, współautor publikacji „Wolne licencje w nauce. Instrukcja”.