Konrad Niciński

Konrad Niciński – dr, asystent w Zakładzie Bałtystyki (Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). Kierownik organizacyjny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN. Więcej informacji na stronie KJOiB.

Udział w projektach CHC:

Nowa Panorama Literatury Polskiej: nowoczesne narzędzie do publikacji monografii multimedialnych