Konrad Niciński

Doktor nauk humanistycznych. Ukończył historię sztuki i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2012 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Literatury Polskiej. Od 2014 r. członek zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej (nplp.pl) przy CHC IBL PAN. Od 2017 r. pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Współpracuje także z Pracownią Studiów Miejskich IKP UW. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim literatury i kultury polskiej w latach 1905-1930, szczególnie ówczesnych projektów antropologicznych i korespondencji sztuk. W ostatnich latach zajmuje się także pracą badawczą z zakresu humanistyki cyfrowej, zwł. rozwojem cyfrowych metod edycji naukowej tekstu literackiego, a także cyfrowych topografii literackich. W latach 2013-2022 kierownik organizacyjny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Udział w projektach CHC: