Konrad Niciński

dr, asystent w Zakładzie Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Polonistyki i Instytutu Historii Sztuki UW. W pracy badawczej zajmuje się historią kultury XX wieku, w szczególności interesuje go problematyka dialogu kultur w Europie Środkowej i tematyka warszawska. Kierownik organizacyjny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN.

Udział w projektach CHC: