Krzysztof Niewiadomski

Krzysztof Niewiadomski – mgr, doktorant w Instytucie Historii PAN.

Udział w projektach CHC:

Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego