Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki – grant NCN Preludium, nr 2011/03/N/HS2/06232, 2012-2014.

Celem projektu jest analiza blogu jako nowej formy piśmiennictwa multimedialnego, w której przecinają się wpływy tradycyjnych gatunków wypowiedzi i nowych form komunikacji elektronicznej. Analiza wpływu innych form komunikacji multimedialnej i tradycyjnych form piśmiennictwa na blog, uzupełniona badaniami przebiegu komunikacji z odbiorcami (np. w formie komentarzy pod wpisami), pozwoli (1) usytuować blog na mapie współczesnych form wypowiedzi, (2) określić status gatunkowy blogu i wypracować typologię gatunków blogowych; (3) opracować poetykę tekstu blogowego. Metodologia wypracowana w toku prac nad projektem będzie stanowić podstawę do dalszych badań nad piśmiennictwem elektronicznym.

Osoby zaangażowane w projekt:

  • Maciej Maryl (Kierownik)
  • Anna Buchner
  • Maciej Kidawa
  • Krzysztof Niewiadomski

Współpraca:

CLARIN-PL (Politechnika Wrocławska)