Maciej Kidawa

Maciej Kidawa – mgr, doktorant w Instytucie Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW.

Udział w projektach CHC:

Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego