Mariola Wilczak

Mariola WilczakMariola Wilczak – mgr, dokumentalistka w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN; współredaktorka portalu ibl.waw.pl; w Centrum Humanistyki Cyfrowej kierownik projektu utworzenia „Biuletynu Polonistycznego”. Absolwentka polonistyki na UW. Interesuje się biografistyką, zagadnieniami informacji naukowej, edytorstwem elektronicznym, humanistyką cyfrową. Realizuje projekt “Julia Dickstein-Wieleżyńska. Monografia życia i twórczości”. Więcej informacji na stronie IBL PAN.

Udział w projektach CHC:

Biuletyn Polonistyczny