Olga Zakolska

Olga Zakolska – mgr, doktorantka w Instytucie Badań Literackich PAN. Kontakt: olga.zakolska@chc.ibl.waw.pl

Udział w projektach CHC: