Łukasz Bukowiecki

Łukasz Bukowiecki – mgr, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki UW.

Udział w projektach CHC:

RCIN: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych