Łukasz Bukowiecki

mgr, kulturoznawca i historyk kultury, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Repozytorium Cyfrowego IBL PAN.

Interesuje się ochroną dziedzictwa kulturowego i historią jej instytucjonalizacji, a także kulturą miejską i północnym sąsiedztwem Europy Środkowej. Przygotowuje pracę doktorską na temat niezrealizowanych przedsięwzięć muzealnych w Warszawie w XX wieku. Autor książki Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce (2015). Prowadzi własną stronę internetową www.miastomuzeow.pl

W Centrum Humanistyki Cyfrowej zajmuje się promocją polityki otwartego dostępu i nowych form komunikacji w nauce, a także udostępnianiem publikacji naukowych – we współpracy z Biblioteką IBL PAN, Wydawnictwem IBL PAN, redakcjami czasopism afiliowanych w IBL PAN oraz Pracownikami, Współpracownikami i Doktorantami IBL PAN zainteresowanymi zwiększaniem widoczności wyników swoich badań. Odpowiada także za współpracę z dostawcami usług ułatwiających identyfikację i cytowanie wyników badań, w tym z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Crossref i OpenEdition.

Udział w projektach CHC:

  • „Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej” (projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik: dr Maciej Maryl, projekt bieżący)
  • „Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie” (zadanie realizowane przez Fundację Akademia Humanistyczna w partnerstwie z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa”, koordynator: mgr Marlena Sęczek, projekt zakończony)

Kontakt:

dyżur: poniedziałki, godz. 11.00-13.00, pok. 307

e-mail: lukasz.bukowiecki@chc.ibl.waw.pl

Linki:

Repozytorium Cyfrowe IBL PAN: rcin.org.pl/ibl

Informacje o Repozytorium Cyfrowym IBL PAN: http://ibl.waw.pl/pl/repozytoria

Strona Repozytorium Cyfrowego IBL PAN na Facebooku: https://www.facebook.com/RepozytoriumCyfroweIBLPAN