Krzysztof Opaliński

Krzysztof Opaliński – mgr, starszy dokumentalista w Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich PAN. Absolwent polonistyki (językoznawstwo diachroniczne) oraz Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów na UMK w Toruniu. Autor wielu haseł “Słownika polszczyzny XVI wieku”. Autor koncepcji elektronicznej wersji “Słownika” oraz elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVI wieku. Pomysłodawca, współautor i administrator serwisu www.spxvi.edu.pl obejmującego elektroniczną wersję “Słownika polszczyzny XVI wieku” oraz “Korpus polszczyzny XVI wieku”. W CHC zajmuje się projektami związanymi z rozwojem “Słownika polszczyzny XVI wieku”, więcej informacji na stronie IBL PAN.

Udział w projektach CHC:

Słownik polszczyzny XVI wieku i korpus polszczyzny XVI wieku