Słownik polszczyzny XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36-43

Projekt przewidziany na lata 2013-2018 i finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0015/NPRH2/H11/81/2013. W ramach projektu przewidziana jest kontynuacja długofalowych prac nad Słownikiem polszczyzny XVI wieku, będącym naukowym słownikiem dokumentacyjnym, którego głównym założeniem jest opis polszczyzny epoki renesansu, czyli okresu kształtowania się języka narodowego. Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku pozwoli zaś rozszerzyć jego zasięg ze względu na nowe sposoby prezentacji materiału oraz publikację w medium cyfrowym. W ramach projektu są kontynuowane prace nad tomami 36-43 tradycyjnego słownika wychodzącego drukiem. Jako uzupełnienie słownika przewidziane są edycje szesnastowiecznych źródeł w postaci tekstu transkrybowanego z komentarzem filologicznym i poświęconych im studiów.

Osoby zaangażowane w projekt:

Krzysztof Opaliński – koordynator przy CHC

Patrycja Potoniec – kierownik projektu

Ewa Cybulska-Bohuszewicz

Aleksandra Ćwiklińska

Anetta Luto-Kamińska

Anna Nath-Dokurno

Małgorzata Pierzgalska

Maria Popielarska

Krystyna Wilczewska

Lucyna Wilczewska

oraz

Eliza Biesaga

Damian Kaja

Regina Kozubowska

Piotr Małek