Krzysztof Opaliński

mgr, starszy dokumentalista w Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich PAN. Absolwent polonistyki (językoznawstwo diachroniczne) oraz Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów na UMK w Toruniu. Redaktor wielu haseł Słownika polszczyzny XVI wieku. Autor koncepcji elektronicznej wersji Słownika oraz elektronicznego zbioru tekstów polskich z XVI wieku. Pomysłodawca, współautor i administrator serwisu www.spxvi.edu.pl obejmującego elektroniczną wersję Słownika polszczyzny XVI wieku oraz Korpus polszczyzny XVI wieku. W CHC zajmuje się projektami związanymi ze Słownikiem polszczyzny XVI wieku.

Udział w projektach CHC:

  • Słownik polszczyzny XVI wieku – retrodygitalizacja haseł A-J – kierownik zadania
  • Słownik polszczyzny XVI wieku – retrodygitalizacja haseł K-M – kierownik zadania
  • Słownik polszczyzny XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36-43 – członek zespołu redakcyjnego i koordynator części internetowej
  • Korpus polszczyzny XVI wieku – Etap I: Digitalizacja źródeł oraz stworzenie narzędzi informatycznych i udostępnienie materiałów testowych korpusu – koordynator prac