Marlena Sęczek

Marlena Seczekmgr, starszy dokumentalista w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN. Prowadziła zajęcia z edytorstwa naukowego na UKSW i podyplomowych studiach w IBL PAN. Współautorka słowników biobibliograficznych: „Współcześni polscy pisarze i badacze literatury” oraz „Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku”. Pomysłodawczyni i współautorka wersji elektronicznej drugiego ze słowników, wprowadzanej do Internetu w ramach grantu NPRH. Koordynatorka projektu „Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie” w ramach grantu MKiDN „Kultura cyfrowa” (2016) oraz projektu „Warszawianie z wyboru. Udział przybyszów z peryferii w budowaniu wielokulturowej tożsamości miasta na przykładzie rodziny Janusza Korczaka” w ramach grantu Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy (2017). W IBL przygotowuje pracę doktorską poświęconą biografii Janusza Korczaka.

Udział w projektach CHC: