Polscypisarze.ibl.waw.pl

Internetowa wersja słownika biobibliograficznego polscypisarze.ibl.waw.pl

Słownik biobibliograficzny „Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI” to kompendium o charakterze dokumentacyjnym, dostarczające podstawowej wiedzy faktograficznej o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców. Kolejne woluminy obejmujące nowe zestawy nazwisk pisarzy i badaczy odgrywających ważną rolę we współczesnym życiu literackim zostały wydane drukiem, a następnie udostępniane na stronie ppibl.ibl.waw.pl, która jest regularnie aktualizowana. Projekt jest tworzony dla środowiska polonistycznego jako uzupełnienie warsztatu do studiów nad literaturą przełomu XX i XXI wieku. Podstawą jego koncepcji jest operowanie tylko faktami, które nie podlegają interpretacji. Trójczłonowe hasła osobowe składają się z biogramu w formie zwięzłego szkicu, podającego najistotniejsze dane o życiu autora, z bibliografii twórczości oraz wykazu ważniejszych opracowań. Obecnie prezentowane przy pomocy nowego medium tomy 1 i 2 zawierają ok. 200 haseł najbardziej znanych autorów, takich jak m.in.: Wojciech Kuczok, Dorota Masłowska, Joanna Olech, Jerzy Pilch, Jacek Podsiadło, Andrzej Sapkowski, Andrzej Stasiuk,  Marcin Świetlicki, Olga Tokarczuk, Magdalena Tulli, Krzysztof Varga, Wojciech Wencel, Rafał Ziemkiewicz.

Osoby zaangażowane w projekt:

Marlena Sęczek (Koordynatorka)

Zespół Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej w składzie:

dr Alicja Szałagan (redaktor naukowa słownika)

mgr Katarzyna Batora

dr hab. Beata Dorosz

dr hab. Ewa Głębicka

dr Maria Kotowska-Kachel

mgr Barbara Marzęcka

mgr Barbara Tyszkiewicz