Bartłomiej Szleszyński

Bartłomiej Śleszyński dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, zajmuje się literaturą i kulturą II połowy XIX wieku (z szerokim uwzględnieniem jej recepcji w kulturze najnowszej oraz wątków kolonialnych), a także narracjami wizualnymi (m.in. komiksem) i audiowizualnymi. Te interesują go ze względu na sposób budowania rzeczywistości przedstawionej oraz na nowe formy odbioru (przeżywania) tekstów kultury. Autor książki Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX wiecznego nurtu sarmackiego, współredaktor tomów Przerabianie XIX wieku  oraz Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, współwydawca Uwag o dawnej Polsce Henryka Rzewuskiego, autor licznych artykułów dotyczących dziewiętnastowiecznej literatury, kultury i krytyki literackiej.

Udział w projektach CHC:

Kierownik  Nowa Panorama Literatury Polskiej: nowoczesne narzędzie do publikacji monografii multimedialnych