Hiperprzestrzenna tekstowa mapa relacji

Praca skupiona na możliwościach wykorzystania narzędzia badawczego do indeksowania danych przestrzennych (wytworzonego przez zespół z Zakładu Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki PWr) w procesie tworzenia interaktywnej mapy literackiej. Planowane działania obejmują także pracę nad metodami stworzenia merytorycznej podstawy bazy danych badawczych związanych z analizą przestrzeni i połączeniem tego obszaru z wynikami prac „Literaturoznawstwa architektonicznego” (017/NPRH4/H2a/83/2016).

Koordynator: Aleksandra Wójtowicz

Współpraca z zespołem CLARIN-PL https://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/