Interaktywna mapa literacka

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, opiera się na badaniach literaturoznawczych i bibliologicznych wykorzystujących narzędzia geokrytyczne i analizy prowadzone w zakresie humanistyki cyfrowej. Autorzy projektu skupiają się na trzech aspektach badawczych:
1. Literacka redefinicja kartografii (m.in. propozycja nowych ujęć badawczych).
2. Badania nad interaktywną kartografią.
3. Wytworzenie narzędzia badawczego pozwalającego na przestrzenne ujęcie relacji między podmiotami życia literackiego (w oparciu o współpracę literaturoznawców z informatykami).

Obecnie trwają prace nad projektem, opracowany materiał będzie stopniowo upowszechniany, gdyż w założeniu jego realizacja będzie przedłużana zgodnie z harmonogramem prac nad kolejnymi okresami historycznoliterackimi.

Osoby zaangażowane w projekt:

Współpraca:

CLARIN-PL (Politechnika Wrocławska)