Nowa Panorama Literatury Polskiej: nowoczesne narzędzie do publikacji monografii multimedialnych

Nowa Panorama Literatury Polskiej: nowoczesne narzędzie do publikacji monografii multimedialnych

Projekt rewitalizacji Panoramy Literatury Polskiej zakłada przekształcenie jej z portalu encyklopedycznego w nowoczesne narzędzie do multimedialnej publikacji wyników badań naukowych. Model encyklopedycznej syntezy historii literatury polskiej ustąpi zbiorowi powiązanych ze sobą monografii specjalistycznych zawierających różnorodne materiały multimedialne. Zasadniczym rozstrzygnięciem koncepcyjnym jest posłużenie się tak zwaną metaforą muzealną, tj. potraktowanie portalu jako zbioru obiektów, które można z dużą dowolnością łączyć w kolekcje i monografie, pod opieką kuratora, dbającego o równowagę pomiędzy autorskimi wizjami pomysłodawców haseł a całokształtem PLP.

Projekty grantowe realizowane przez zespól NPLP:

Bieżące:

Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego (publikacja książkowa i cyfrowa), NPRH 1aH 15 0173 83 (2015 – 2020), Kierownik: prof. Beata Dorosz, IBL PAN

Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe , NPRH 2aH 15 0195 83 (2016 – 2018); Kierownik: dr Bartłomiej Szleszyński, IBL PAN

Zakończone:

Projekt wybrany w konkursie ofert Instytutu KsiążkiDekady Henryka Sienkiewicza (VI 2016 – XII 2016)

http://nplp.pl/kolekcja/przestrzenie-henryka-sienkiewicza/

Projekt Warszawianie z wyboru. Udział przybyszów z peryferii w budowaniu wielokulturowej tożsamości miasta na przykładzie rodziny Janusza Korczaka, zakwalifikowany do finansowania w konkursie Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy (III 2017 – XII 2017); Kierownik: mgr Marlena Sęczek, IBL PAN

 

Dekady Henryka Sienkiewicza

http://nplp.pl/kolekcja/przestrzenie-henryka-sienkiewicza/

Zrealizowany w ramach działań NPLP

Projekt wybrany w konkursie ofert Instytutu Książki

 

Projekty grantowe:

  • Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego (w ramach NPLP)

NPRH 1aH 15 0173 83 (2015 – 2020), Kierownik: prof. Beata Dorosz, IBL PAN

Edycja cyfrowa z wykorzystaniem standardu znaczników TEI (ang. Text Encoding Initiative) – zobacz stronę tei-c.org. W ramach projektu powstanie m.in. edytor do oznaczania listów oraz oprogramowanie oferujące różnorodne sposoby przeszukiwania i prezentowania materiałów.

 

  • Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe (w ramach NPLP)

NPRH 2aH 15 0195 83 (2016 – 2018); Kierownik: dr Bartłomiej Szleszyński, IBL PAN

 

Osoby zaangażowane w prace NPLP:

Bartłomiej Szleszyński (Kierownik)

Konrad Niciński

Agnieszka Kochańska

Paweł Ryżko

Paweł Rams

Współpracują:

Beata Dorosz

Monika Nicińska

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz

Piotr Kubkowski

Aleksandra Wójtowicz

Kornelia Sobczak

Programiści:

Maciej Kalczyński

Krzysztof Goliński