Bartłomiej Szleszyński

Dr hab., profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Nowej Panoramy Literatury Polskiej oraz Sekcji Edycji i Monografii Cyfrowych CHC, odpowiedzialnych za stworzenie i działanie NPLP.PL, platformy do publikacji naukowych kolekcji i monografii cyfrowych oraz TEI Panorama, platformy do naukowych edycji cyfrowych. 

Główne zainteresowania badawcze to literatura drugiej połowy XIX wieku, dyskurs kolonialny w kulturze dziewiętnastowiecznej, literacki sarmatyzm, literaturoznawstwo cyfrowe i naukowe edytorstwo cyfrowe. Autor książek Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego; Non omnis moriar? Bolesław Prus, wiek XIX i opowieści współczesne, redaktor naukowy książek: Przerabianie XIX wieku; Realiści, realizm, realność, Sienkiewicz ponowoczesny.

Kierownik  Nowa Panorama Literatury Polskiej: nowoczesne narzędzie do publikacji monografii multimedialnych