Teoretyczne podstawy naukowej edycji cyfrowej

Do najbliższych celów projektu należy opracowanie teoretycznych podstaw cyfrowej edycji naukowej, które w kolejnych latach dadzą możliwość zaprojektowania modelu innowacyjnej edycji polskiego dzieła literackiego przeznaczonej do celów naukowych, wykorzystującej elektroniczne narzędzia badawcze. W pierwszym etapie prac mieścić się będzie udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz organizacja spotkań roboczych i seminariów zmierzających do integracji środowiska edytorów oraz wymiany doświadczeń związanych z pracą nad naukowymi edycjami elektronicznymi. Drugi etap stanowić będzie stworzenie konkretnej edycji.

Osoby zaangażowane w projekt:

Paweł Bem (Koordynator)

Łukasz Cybulski