O nas

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN zostało powołane dnia 10 października 2013 roku decyzją Dyrektora IBL PAN, prof. dr. hab. Mikołaja Sokołowskiego.

Celem CHC jest koordynacja cyfrowych projektów Instytutu oraz działań związanych z obecnością humanistyki
w sieci. Zajmujemy się wykorzystywaniem nowych technologii w badaniach literackich oraz badaniami nad nowymi technologiami prowadzonymi z perspektywy literaturoznawcy. Przedsięwzięcia centrum służą także integracji środowiska polonistycznego i upowszechnieniu wiedzy polonistycznej w kraju i za granicą, także za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych konsorcjów i sieci badawczych, co wiąże się z dbałością o wprowadzanie do środowiska cyfrowego standardów stanowiących spuściznę kilkudziesięcioletniej tradycji badań nad literaturą i kulturą polską.

Główne obszary działalności CHC obejmują:
Literaturoznawcze bazy danych (projekty bibliograficzne, biograficzne i leksykograficzne, m.in. Polska Bibliografia Literacka, Słownik Polszczyzny XVI wieku, Bibliografia Bara);
repozytoria cyfrowe (RCiN, Repozytorium IBL PAN, Biblioteka IBL PAN); informacja naukowa i upowszechnianie wiedzy literaturoznawczej (Biuletyn Polonistyczny, Panorama Literatury Polskiej); badania cyfrowej kultury literackiej i nowych form piśmiennictwa; prace związane z korpusami językowymi, analizą przestrzeni oraz edytorstwem cyfrowym.

Przeprowadzona w latach 2013 – 2015 restrukturyzacja IBL PAN pozwoliła skoordynować rozproszone dotąd działania badawcze i dokumentalistycznej i wypracować efekt synergii nadając spójny kierunek działań statutowych i grantowych.  Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozyskana w ramach projektu Infrastruktura cyfrowa wspomagająca badania literackie w 2015 roku, pozwoliła na stworzenie sieci za pomocą zintegrowanego urządzenia zapewniającego wysoki poziom zabezpieczeń istotną dla rozwoju przestrzeni prac badawczych.

Od 2017 realizowane są prace wykonywane w ramach dotacji na podtrzymanie wyników restrukturyzacji.