Aleksandra Wójtowicz

dr, koordynatorka Centrum Humanistyki Cyfrowej, kierownik projektu Literaturoznawstwo architektoniczne (NPRH). Autorka książki Metamorfozy Pałacu Staszica (Warszawa 2017). Redaktor naukowy tomów zbiorowych, autorka rozdziałów oraz artykułów opublikowanych na łamach „Tekstów Drugich”, „LiteRacji”, „Forum Akademickiego”. W CHC koordynuje działania wszystkich sekcji, zajmuje się przygotowywaniem wniosków grantowych oraz pracuje nad projektem Hiperprzestrzenna tekstowa mapa relacji. Więcej informacji na stronie IBL PAN.

Udział w projektach CHC: