Marek Troszyński

Marek TroszyńskiMarek Troszyński – dr, adiunkt w Ośrodku Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN. Absolwent Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.  Specjalizuje się w problematyce polskiego romantyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem życia i dzieła Juliusza Słowackiego), edytorstwa i tekstologii oraz hipertekstu.

Wykładowca na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stypendysta Biblioteki Polskiej w Paryżu. Odkrywca niepublikowanych tekstów Słowackiego (fragmenty Króla-Ducha wiersz), Mickiewicza (dedykacja). Autor książek: Austeria „Pod Królem-Duchem”. Raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego (Warszawa 2001) oraz Słowacki. Poza kanonem (Gdańsk 2014). Opracował naukowo edycje tekstów Słowackiego (Raptularz 1843-1849) Władysława Mickiewicza (Pamiętniki), Czesława Miłosza (Wiersze i ćwiczenia).

Udział w projektach CHC: