Piotr Wciślik

 

Dr, adiunkt, zastępca kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Działa na rzecz otwartej nauki, rozwija interdyscyplinarne podejścia w badaniach nad opozycją i kulturą niezależną w czasach późnego socjalizmu w Polsce i Europie Środkowej.  Autor m.in. Dissident Legacies of Samizdat Social Media Activism Unlicensed Print Culture in Poland 1976-1990 (Routledge 2021). Wraz dr. Maciejem Marylem, kieruje pracami międzynarodowej sieci badawczej New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT, Akcja COST 16213, 2017-2022). Zaangażowany w liczne polskie i europejskie projekty badawcze w ramach CHC IBL PAN, m. in. PBL-LabOPERAS, SHAPE-ID, DARIAH-PL.