Przemysław Górecki

Od 2014 roku redaktor merytoryczny „Biuletynu Polonistycznego”.

W roku 2015 stypendysta programu Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwent polonistyki i anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz gender studies w IBL PAN. Obronił doktorat na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek i współpracownik polskich i międzynarodowych stowarzyszeń i grup badawczych (m.in. American Men’s Studies Association). Poeta: finalista Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Krzyckiego na debiutancką książkę poetycką (2016); nominowany do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za poetycki debiut roku (2022).